De Basis

De basisinformatie in het begin van het Love Hondentraining boek helpt je op weg om meer inzicht te krijgen in hondengedrag. Daarnaast verheldert deze informatie de achterliggende gedachte van deze methode. 

Je leert met het Love Hondentraining Boek in dit hoofdstuk de geschiedenis van de hond kennen. Dit is belangrijk omdat vanuit de geschiedenis  bepaalde behoeften zijn ontstaan. Je leert bijvoorbeeld dat een hond geboren wordt met natuurlijke behoeften.
Je leert alles over:
(1) Primaire hondse behoeften die voortkomen uit het feit dat de hond een dier is dat samenleeft met de mens in onze maatschappij. 
(2) Secundaire Rasgebonden behoeften die voorkomen uit het ras van de hond.

We beantwoorden in het Love Hondentraining Boek de vraag: “Hoe kunnen wij onze hond leren leven in onze maatschappij, zonder het belang en de behoeftes van de hond uit het oog te verliezen?”
Deze vraag heeft alles te maken de LOVE hondentrainingsmethode.

Ten slotte leer je in dit hoofdstuk over:
-De invloed van de mens op de hond.
-De communicatie tussen baas en hond
-De manier waarop je een hond iets aan en af kan leren en hoe dit aanleerproces in zijn werk gaat. De filmpjes op deze pagina sluiten aan bij de theorie in het boek.

 

De wereld van de hond

"Wat voor behoeften heeft een hond eigenlijk?" - Sluit aan vanaf pagina 10 van het
Love Hondentraining Boek

Aanleren en belonen

"Het aanleerproces van een commando"
Sluit aan bij pagina 34 van het
Love Hondentraining Boek

Ongewenst gedrag?