Binnen de elementen van LOVE Hondentraining is 'Verdiepende uitdaging' het derde element. 


Hoe kunnen we invulling geven aan de behoeften die alles te maken hebben met Verdiepende uitdaging?

 

In dit hoofdstuk wordt je uitgedaagd om je te verdiepen in het ras van je hond.

Je leert dat elke hond geestelijke uitdaging nodig heeft en wat het belang hiervan is. Hierbij moet je denken aan oefeningen die met name gericht zijn op denkwerk, zoals het zoeken van eten, geuren, mensen en leuke snuffelspellen.

Daarnaast leer je om in te spelen op specifieke behoeften die voortkomen uit het ras van je hond. Dit is belangrijk omdat probleemgedrag kan ontstaan vanuit een onvervulde rasgebonden behoefte.
Door juist samen met je hond bezig te gaan met deze onvervulde behoefte kan je zijn (ongewenste) gedrag beter onder controle houden. 

 

De basisinformatie staat hierover in het boek vanaf bladzijde 86. De filmpjes die je hiernaast kunt zien zijn aanvullend aan deze theorie.

De hondenneus

 Hoe goed ruikt een hond eigenlijk?
Dit filmpje sluit aan bij pagina 88 en 89 van het Love Hondentraining Boek

Geestelijke uitdaging

Het belang van geestelijke uitdaging.
Welke geestelijke uitdaging kan ik mijn hond in huis bieden?
Dit filmpje sluit aan bij pagina 89-91 van het
Love Hondentraining Boek


Aanleren hondenpuzzel

Leuk zo'n hondenpuzzel, maar hoe leer je dat dan aan? Volg deze stappen en jouw hond wordt een echte puzzelkoning!


Zelf problemen leren oplossen

Het vermogen om op een rustige manier problemen op te lossen draagt bij aan een evenwichtige hond. Het is belangrijk dat jouw hond zelf problemen kan oplossen zonder dat hij direct in paniek schiet. 
Hoe kan je dit zelfoplossend vermogen stimuleren? Bekijk de video!